Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 15 2015

withtrees
withtrees
5310 9697
withtrees
0030 c72f 500
Reposted fromsommteck sommteck viapeluda peluda

May 01 2015

April 18 2015

withtrees
Uważaj na znajomości, które zaczynają się od głowy. O tych zapoczątkowanych fascynacją seksualną można szybko zapomnieć. O tych, które zaczynają się od rozmów, wymiany myśli i emocji, możesz nigdy nie zapomnieć. Te są trwalsze
— Magdalena Witkiewicz
Reposted fromglupotaboli glupotaboli viamamzawieszke mamzawieszke
withtrees
0585 9be9 500
Janusz Korczak
withtrees
7485 ef36
withtrees
withtrees

April 11 2015

withtrees
Nie mieli facebooka, nie mieli komórek, więc okoliczności na Nich wymuszały to, że musieli być ze sobą, żeby porozmawiać, żeby się poczuć, żeby się zakochać, znienawidzić.
Oni musieli się dotknąć i trochę poobcować ze sobą, no my... my niekoniecznie już musimy
— Józef Pawłowski
Reposted fromhormeza hormeza viapoprostussylwia poprostussylwia
withtrees
9722 79d2
Reposted frommakle makle vianiebieskapieta niebieskapieta
1838 faeb 500
Reposted fromsunlight sunlight vianiebieskapieta niebieskapieta
withtrees
2347 07d4 500
Reposted fromfelicka felicka vianiebieskapieta niebieskapieta
withtrees
3277 d825 500
Reposted fromfelicka felicka vianiebieskapieta niebieskapieta
0825 4f23 500
withtrees
Jeśli dojdziesz do ładu z własnym wnętrzem, wówczas to, co zewnętrzne, samo się ułoży. Rzeczywistość pierwotna tkwi wewnątrz, a zewnętrzna jest wobec niej wtórna. 
— E. Tolle
Reposted fromSkydelan Skydelan viapeluda peluda
withtrees
7700 2cac

April 05 2015

withtrees
2695 4459 500
Reposted fromfelicka felicka vianiebieskapieta niebieskapieta

April 03 2015

withtrees
0319 e1f3 500
Reposted fromzimnepalce zimnepalce viamoonlitsky moonlitsky
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl